Καθυστέρηση εγγραφής νέων μηχανικών στον ΕΦΚΑ Εκτύπωση


  Έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 2613  π.ε./25-01-19, Θέμα «Καθυστέρηση εγγραφής νέων μηχανικών στον ΕΦΚΑ»