ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΠΟΨΕΙΣ TEE/TAK ΓΙΑ ΠΛΕΥΡΑ Εκτύπωση

Απόψεις για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) του Επενδυτικού Σχεδίου «ΕLOUNDAHILLS» της εταιρείας MIRUMHELLAS A.E., στην περιοχή «Πλευρά» του Δήμου Αγίου Νικολάου στην Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης.

 

Επισυνάπτεται η Επιστολή του ΤΕΕ ΤΑΚ