ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ από 13-11-2018 έως 16/12/18 στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 19-12-2018 Εκτύπωση


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΑΠΟ 13-11-2018 ΩΣ 16/12/18 ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 19-12-2018