Εκτύπωση
Αίτημα για άμεση αποκατάσταση της αδικίας που προκύπτει σε βάρος των Διπλωματούχων Μηχανικών που υπηρετούν στην Εκπαίδευση μετά την ενοποίηση των πινάκων ειδικοτήτων για τη σειρά κατάταξης των αναπληρωτών.