Εκτύπωση

                              Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

                                          ΕΣΠΕΡΙΔΑ _18.04.2018 

                                  “ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

                                        Μια πρώτη προσέγγιση της αναθεώρησής του

 

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ