Εκτύπωση
Διαβάστε το σχετικό έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ΑΠ 2453-02/12/2015 

για  το  Νέο Βαθμολογικό και μισθολογικό σύστημα στο Δημόσιο.