ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ Εκτύπωση

ΦΕΚ 69A/ 2-7-2015 (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4331 Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις).

Μας ενδιαφέρουν τα άρθρα  37 – Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον Ο.Α.Ε.Ε. και το Ε.Τ.Α.Α. έως  άρθρο 39 - Διάταξη μείωσης ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ.