Εκτύπωση
(1)ΕΓΓΡΑΦΟ: Τοπογραφικά Διαγράμματα για την έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

Αριθμ.Πρωτ.:8159 - Ηράκλειο,24/10/2014

 

 

 

(2)ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΕΤΑΚ

 

(3)ΣΥΝHΜΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ