Εκτύπωση

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  ΜΕ ΑΠ17124/7.2.2014 ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάρτηση των χαρτών που συνοδεύουν τα ΦΕΚ των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και χεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ) της Κρήτης.