Εκτύπωση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΕ/ΤΑΚ  ΠΡΟΣ:Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.
Αίτημα για άμεση συμμετοχή των άνεργων μηχανικών σε δράσεις και προγράμματα που προϋποθέτουν κάρτα ανεργίας.(ΑΠ1273/19.4.2013)

 

  

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ  (ΑΠ1418/17.5.2013)