Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔιενΕργειασ ηλεκτρονικων ΚλΗρωσεων

για την ΑνΑδειξη ΕκπροσΩπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16  πρόκειται να διενεργήσει την  Παρασκευή 18.12.2020 και από ώρα 10:00 πμ-12:00 π.μ δώδεκα (12) ηλεκτρονικές κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα  για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στις επιτροπές διαγωνισμών ανάδειξης αναδόχων για τα παρακάτω έργα του Δ. Ηρακλείου:

1)    «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 1η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».

          (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 10:00).

2) «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 2η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».

          (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 10:10).

3) «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».

          (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 10:20).

4) «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 4η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».

          (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 10:30).

5) «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Κοινότητα Βασιλειών του Δήμου Ηρακλείου».

          (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 10:40).

6) «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική ενότητα Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου».

          (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 10:50).

7) «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στην 3η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».

          (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 11:00).

8) «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στην 4η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».

          (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 11:10).

9) «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στην Κοινότητα Βασιλειών Δήμου Ηρακλείου».

          (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 11:20).

10) «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου».

          (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 11:30).

11) «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη του Δήμου Ηρακλείου».

          (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 11:40).

12) «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου».

          (ώρα διενέργειας κλήρωσης: 11:50).

 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος


Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ