Πραγματογνωμοσύνες

 

Πραγματογνωμοσύνες Αρμοδιότητας ΤΕΕ ΤΑΚ

Ενημερώνουμε τα μέλη του Τμήματος, ότι μετά από συζήτηση του θέματος για τη διαδικασία ανάθεσης και παραλαβής πραγματογνωμοσυνών από το ΤΕΕ/ΤΑΚ, η Δ.Ε. του Τμήματος αποφάσισε τα παρακάτω:
• Ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων θα είναι ανοικτός και θα συμπληρώνεται συνεχώς από συναδέλφους που το επιθυμούν.
• Ο ορισμός των πραγματογνωμόνων θα γίνεται από τον Πρόεδρο και η παραλαβή των πραγματογνωμοσυνών θα γίνεται από μέλος ή μέλη της Δ.Ε. που θα έχουν ειδικότητα ανάλογη με το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης
• Θα οργανωθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα, ενημερωτική εκδήλωση για όλους τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς, σχετικά με το χαρακτήρα και το περιεχόμενο των πραγματογνωμοσυνών στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν και να καταθέσουν την εμπειρία τους παλαιοί Μηχανικοί με πολλές πραγματογνωμοσύνες στο ενεργητικό τους.

 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται κείμενα σχετικά με τις πραγματογνωμοσύνες.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ

 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ