Επισκέπτες

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2814897
Αντιπροσωπεία

Η Αντιπροσωπεία («Α») του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποτελεί το αντιπροσωπευτικό όργανο των μελών του Τμήματος και εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τα μέλη του τμήματος με άμεση ψηφοφορία. Η «Α» εκλέγει το Προεδρείο της, τα μέλη και το Προεδρείο της Δ.Ε. καθώς και τα μέλη της Ν.Ε. Λασιθίου.
Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος, για αυτή την τριετία, αριθμεί 53 μέλη (45 από το νομό Ηρακλείου και 8 από το νομό Λασιθίου) τα οποία ανακηρύχθηκαν στις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016. Το Προεδρείο της «Α» είναι τριμελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα.

Μετά τις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016 και αφού συγκροτήθηκε σε σώμα η «Α», το Προεδρείο της «Α» που εκλέχθηκε έχει ως εξής:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ – Η.Μ. – Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ – Α.Τ.Μ. – Αντιπρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΙΝΑΣ – Α.Τ.Μ. – Γενικός Γραμματέας

 

# Τίτλος άρθρου Προβολές
1 Συνοπτική Δραστηριότητα Αντιπροσωπείας 2010-2013 896
2 Προτάσεις τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας 3526
3 Συνοπτική Δραστηριότητα Αντιπροσωπείας 1997-2000 3530
4 Συνοπτική Δραστηριότητα Αντιπροσωπείας 2001-2003 3568
5 Συνοπτική Δραστηριότητα Αντιπροσωπείας 2004-2006 3502
6 Συνοπτική Δραστηριότητα Αντιπροσωπείας 2007-2009 3645
7 Μέλη Αντιπροσωπείας 5436