Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2008,  εκφράζει την αντίθεση της για τα νέα φορολογικά μέτρα της Κυβέρνησης.
Με το νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και αφορά τα νέα φορολογικά μέτρα, η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδα του δημοσίου ταμείου με τρόπο κοινωνικά άδικο. Φορολογεί τους οικονομικά ασθενέστερους.
Η κατάργηση του αφορολογήτου ορίου των 10.500€ δημιουργεί ένα νέο κεφαλικό φόρο και πλήττει ιδιαίτερα τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς που οι περισσότεροι λειτουργούν υπό το απαράδεκτο καθεστώς του δελτίου παροχής υπηρεσιών. Επί πλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο μηχανικός λόγω της φύσης του επαγγέλματος δεν είναι δυνατόν να φοροδιαφεύγει. Η πρόσθετη αυτή φορολόγηση σε συνδυασμό με τις αυξημένες ήδη ασφαλιστικές εισφορές θα συρρικνώσουν δραματικά το εισόδημα των διπλωματούχων μηχανικών.
Οι “ευνοϊκές” ρυθμίσεις των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων 2000 - 2006 αποκαλύπτουν ένα κράτος που δεν σέβεται τους πολίτες του και λειτουργεί εκβιαστικά.     

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ριχάρδος Α. Ποβάσκη

Πολιτικός Μηχ/κός Ε.Δ.Ε.

Ευαγγελία Μανιαδή

Πολιτικός Μηχ/κός

Ιωάννης Γ. Κασαπάκης

Χημικός Μηχ/κός Ε.Δ.Ε.