Σεμινάριο φωτογραφίας 7-9 Δεκεμβρίου 2007 PDF Εκτύπωση E-mail

 

Σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΚ, οδός Πρεβελάκη & Γρεβενών, Ηράκλειο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/12/2007
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:
17.00 - 17.15: Προσέλευση. Γνωριμία
17.15 – 17.:30:Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και του στόχου του σεμιναρίου.
17.30 – 19.15: Ψηφιακές μηχανές. (Τρόπος κατασκευής, τρόπος λειτουργίας, τεχνικά
χαρακτηριστικά, είδη ψηφιακών μηχανών, τρόπος σωστής επιλογής)
19.15 – 19.30: Bιάλλειμα
19.30 – 21.00: Ο σωστός τρόπος χρήσης των ψηφιακών μηχανών. (Από τη θεωρία στην πράξη:
αυτοματισμοί, προγράμματα, ενδείξεις: κατανόηση και εφαρμογή τους στην καθημερινή πράξη)
Εισηγητής: Νικηφοράκης Πολυχρόνης A.FIAP, PSA CP** (Γενικός Έφορος Ε.Φ.Ε. Κρήτης)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/12/2007
ΠΡ_Ι:
9.30 - 11.00: Η Σύνθεση στη φωτογραφία Ι. Κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουμε για μια σωστή
φωτογραφία.
11.00 - 11.15: Bιάλλειμα
11.15 - 13.30: Η Σύνθεση στην φωτογραφία ΙΙ. Προβολή και συζήτηση πάνω σε φωτογραφίες,
σχετικά με τη σύνθεση.
Εισηγητής: Μετζάκης Μανώλης Ε.FIAP, PSA**CP,MP (Πρόεδρος Ε.Φ.Ε. Κρήτης)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:
17.00- 19.15: Βελτίωση – αξιοποίηση και σωστή παρουσίαση των φωτογραφιών μας. Λογισμικό
παρουσίασης εργασίας.
19.15 – 19.30: Bιάλλειμα
19.30 - 21.00: Ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφίας και δυνατότητες του προγράμματος
Photoshop. Ψηφιακή διόρθωση προοπτικής και χρήση πανοραμικής φωτογραφίας.
Εισηγητής: Παπαδάκης Μανώλης Ε.FIAP (Αντιπρόεδρος Ε.Φ.Ε. Κρήτης)
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/12/2007
Πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο χώρο της κατασκευής του Πολιτιστικού Κέντρου
Ηρακλείου, με σκοπό τη λήψη φωτογραφιών από τους εκπαιδευόμενους προς εφαρμογή των όσων
διδάχθηκαν.