Δημιουργία γηπέδων golf, υπέρ και κατά PDF Εκτύπωση E-mail

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΚΟΛΦ: ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ.
ΑΝ ΝΑΙ, ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΟΣΑ
ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ»

Αλέξης Αθανάσιος, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ξυδιανός Χρυσοβαλάντης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ρουκουνάκης Εμμανουήλ, Μηχανικός Περιβάλλοντος

Χαμαλάκης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός

Το πλήρες κείμενο της εργασίας μπορείτε να το κατεβάσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο σε μορφή adobe pdf

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΚΟΛΦ: ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ.
ΑΝ ΝΑΙ, ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΟΣΑ
ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ