ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτός τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τρίτη  31.08.2021 και ώρα 10:00 πμ  ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Γέφυρας επί του ρέμματος Χρυσοβαλάντου στην οδό Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά», με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ηρακλείου.

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

          Ο Πρόεδρος

 Μιχαήλ Χωραφάς

 Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ