ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη 04.08.2021 και ώρα 10:00 πμ  μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για το έργο: « Μονάδα επεξεργασίας και ανάκτησης αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου», με αναθέτουσα αρχή τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.

 

 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ

            Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς

   Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ