ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚων ΚΛΗΡΩΣεων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη 28.07.2021 και ώρα από 09:20 π.μ. έως 09:40 π.μ. δύο (2) ηλεκτρονικές κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στίς επιτροπές διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τίς μελέτες με τίτλο: «Μελέτη έργου προστασίας ακτών Γούβες - Κοκκίνι Χάνι, Δ. Χερσονήσου, Π.Ε. Ηρακλείου», με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κρήτης, 2) «Μελέτη έργου προστασίας ακτών Κομμού – Κόκκινου Πύργου, Π.Ε. Ηρακλείου», με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κρήτης.

 

 

                                                                                                                                                             Για τη ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ

                                                                                                                           Ο Πρόεδρος

                                                                                                                        Μιχαήλ Χωραφάς

                                                                                                                     Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ