ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τρίτη  20.07.2021 και ώρα 10:00 πμ  μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τη μελέτη με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικής ανάλυσης, παροχής συμβούλων για την ωρίμανση πράσινων σημείων Δήμων μελών του ΕΣΔΑΚ», με αναθέτουσα αρχή τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης

 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ

                                                                                                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                                  Μιχαήλ Χωραφάς

                                                                                                                                                Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ