ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚων ΚΛΗΡΩΣεων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Δευτέρα  28.06.2021 και από ώρα 10:00 -10:40  πμ  τέσσερις (4) ηλεκτρονικές κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στίς επιτροπές διαγωνισμών ανάδειξης αναδόχων για τα παρακάτω :

1) Μελέτη με τίτλο : «Μελέτη διευθέτησης χειμάρρου στην εκβολή υπερχειλιστή, περιμετρική οδός, περίφραξη λεκάνης κατάκλισης φράγματος Χαλαυριανού Αρχανών Κρήτης», με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κρήτης,

2) Μελέτη με τίτλο : «Μελέτη αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων», με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Μίνωα Πεδιάδας,

3) Μελέτη με τίτλο : «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών», με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Μίνωα Πεδιάδας,

 4) Έργο με τίτλο : «Αναβάθμιση  - επέκταση των Ε.Ε.Λ.  του Δήμου Χερσονήσου», με αναθέτουσα αρχή τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου.

 

                                                                                                                        Για τη ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ

                                                                                                                         Ο Πρόεδρος

                                                                                                                        Μιχαήλ Χωραφάς

                                                                                                                        Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ