ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ
Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Δευτέρα 14.06.2021 και από ώρα από 10:00 – 10:20 πμ δύο (2) ηλεκτρονικές κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στις επιτροπές διαγωνισμού για τίς μελέτες με τίτλο : 1) «Μετατροπή συμβατικού κτιρίου σε έξυπνο κτίριο – Κτίριο ΠΑΣΙΦΑΗ 2 – Κ09 ΕΛΜΕΠΑ» 2) «Μελέτη ανακατασκευής εργαστηρίου Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών εφαρμογών στο αγρόκτημα ΕΛΜΕΠΑ», με αναθέτουσα αρχή το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
 
Για τη ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ
   Ο Πρόεδρος
 
Μιχαήλ Χωραφάς
   Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ