ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣEΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ
Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη 26.05.2021 και από ώρα 10:00-10:30 πμ τρείς (3) ηλεκτρονικές κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στίς επιτροπές διαγωνισμού για τίς μελέτες με τίτλο : 1) «Μελέτης οριοθέτησης – διευθέτησης των ρεμάτων Βαϊνιας και Αγίου Ανδρέα Ιεράπετρας», 2) «Μελέτη Λιμνοδεξαμενής Τσικαλαριών και λειτουργία αρδευτικού Κουτσουρά» , 3) «Μελέτη Λιμνοδεξαμενής Ζάκρου», με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κρήτης.
 
Για τη ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ
Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Χωραφάς
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ