ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ
Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τρίτη 11.05.2021 και ώρα 11:00 πμ μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο : «Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για περιβαλλοντική αδειοδότηση (καταδυτικού πάρκου Αγίου Νικολάου - Μαρίνα – νομιμοποίηση Ελούντας κ.τ.λ.» , με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Αγίου Νικολάου.
 
Για τη ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ
 
Ο Πρόεδρος 
 
 Μιχαήλ Χωραφάς
                 Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ