Πολεοδομικές πληροφορίες:
Ν. Ηρακλείου &  Ν. Λασιθίου

 

Πυρκαγιές
Βιάννος
   Μύρτος
 

Επισκέπτες

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2812569
Παράταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύνταξη Καταλόγων Εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΑΚ PDF Εκτύπωση E-mail

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύνταξη Καταλόγων Εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΑΚ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των παρακάτω σχετικών προσκλήσεων μέχρι την 31/03/2017.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις προσκλήσεις.

α. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Ετήσιου Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΑΚ σε Επιτροπές διαγωνισμών έργων» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 356/13.02.2017) .

β. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Ετησίων Καταλόγων Εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΑΚ σε Επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 357/13.02.2017).


Ο Πρόεδρο

Ιωάννης Χαρωνίτης