MAILLIST
Πολεοδομικές πληροφορίες:
Ν. Ηρακλείου &  Ν. Λασιθίου

 

Πυρκαγιές
Βιάννος
   Μύρτος
 

Επισκέπτες

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 3259538
1 Εξέλιξη εκτέλεσης του έργου του Νέου Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλλι.
2 Επιστημονική Συνάντηση με τη μελετήτρια της «Αξιοποίησης του αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης»
3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α»
4 Κοινή επιστολή των Επιστημονικών Επιμελητηρίων Κρήτης προς την Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τους Οργανισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας (ΟΕΥ) ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού
5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΕ 17 Νοεβρίου 2020
6 Νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ
7 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
8 Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΑΚ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, 20/10/2020
9 Διευκρινήσεις σχετικά με τα Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)
10 Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΑΚ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
11 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΩΝ ΚΛHΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ
12 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΤΕΕ/ΤΔΚ- ΟΕΕ/ΤΑΚ – ΟΕΕ 15ο Π.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΓΕΩΤΕΕ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
13 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ τ. ΤΣΜΕΔΕ
14 Δωρεάν on-line σεμινάρια για τις Έξυπνες Πόλεις
15 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
16 Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας
17 Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την πρόσβαση μηχανικών σε Υποθηκοφυλάκεια και Κτηματολόγιο
18 Παράταση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την στελέχωση των μονίμων επιτροπών του τμήματος έως Δευτέρα 21/09/2020.
19 Αίτημα παράτασης των προθεσμιών ένταξης στον ν. 4495/17 και υποβολής σχεδίων και δικαιολογητικών του Ν.4178/2013.
20 ΔΤ - Συνάντηση με Περιφερειάρχη Κρήτης και Τηλεδιάσκεψη με Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος για το Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»
21 Πρόσκληση στην 2η Τακτική Συνεδρίαση της "Α" του ΤΕΕ/ΤΑΚ
22 Προτάσεις για την κατασκευή έργων του ΒΟΑΚ στην Ανατολική Κρήτη
23 Κοινή Επιστολή ΤΕΕ ΤΔΚ και ΤΕΕ ΤΑΚ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ -ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
24 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΩΝ ΚΛHΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ
25 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ /Ν.Π.Δ.Σ./ ΟΤΑ Α Ή Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
26 Απόψεις επί του Νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»
27 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
28 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Μόνιμες Επιτροπές 2020-2024
29 Πρόταση για ενσωμάτωση της ανοχής του 2%, που θα αφορά όλα τα πολεοδομικά μεγέθη ενός κτιρίου, στην Πολεοδομική Νομοθεσία
30 Εκκρεμείς αιτήσεις προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ
31 Προτεινόμενες αλλαγές στον Ν.4412/2016
32 Επιστολή για το Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο : η επόμενη μέρα
33 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΔΕ στις 30.07.2020
34 ΔΤ - Συνάντηση με τον κ.Ευθύμη Μπακογιάννη
35 ΔΤ - Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων και τον Υφυπουργό Βιομηχανίας & Εμπορίου
36 Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος
37 Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος
38 ΔΤ του ΤΕΕ - αίτημα παράτασης στις προθεσμίες για αυθαίρετα και αδήλωτα τετραγωνικά
39 Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ για παράταση προθεσμίας για τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων
40 Επιστολή για την Πληρωμή των Κέντρων δια βίου μάθησης
41 Επιστολή για τις Εκκρεμείς αιτήσεις προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»
42 ΔΤ - Εξυπηρέτηση μελών στο Κτηματολογικό Γραφείο
43 ΔΤ - Συναντηση με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος
44 Ανακοίνωση - τρόπος λειτουργίας ΤΕΕ/ΤΑΚ
45 Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος
46 Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ - Newsletter Α' Τετραμήνου 2020
47 ΔΤ - Μέτρα για την ανάσχεση της επερχόμενης οικονομικής κρίσης λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού
48 Προβληματισμοί σχετικά με την τροπολογία για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο δημόσιο χώρο λόγω πανδημίας
49 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε.
50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
51 Προβληματισμοί για το νέο περιβαλλοντικό Ν/Σ
52 Ανακοίνωση - τρόπος λειτουργίας ΤΕΕ/ΤΑΚ
53 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε.
54 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΚΛHΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ
55 Επιστολή προς Περιφέρεια Κρήτης: Ένταξη Μηχανικών σε επιδοτούμενο πρόγραμμα
56 Eπιστολή στον Πρωθυπουργό με προτάσεις για αντιμετώπιση δυσλειτουργιών και προβλημάτων που δημιουργούν στους συνάδελφους τα επιβεβλημένα από μέρους της πολιτείας, λόγω του covid-19
57 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε. (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 02.04.2020 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)
58 Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πληττόμενων απο τον COVID-19
59 ΔΤ ΤΕΕ: Ηλεκτρονικό παρατηρητήριο
60 Άμεση Συγκρότηση και Ηλεκτρονική Λειτουργία για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)
61 Προτάσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση των διαδικασιών για την έκδοση οικοδομικής άδειας
62 Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
63 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: Δελτίο Τύπου ΤΕΕ 20/3/2020
64 Eπιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ.Γιώργο Στασινό
65 Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών
66 Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ προς Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Στασινό (Ε-ΑΔΕΙΕΣ)
67 Ακύρωση Συνεδρίασης Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ
68 Εγγραφο με θέμα "ΚΤΗΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ"
69 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ
70 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕ
71 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α»
72 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΨΗΦΙΣΜΑ
73 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΑΚ
74 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕ 20.02.2020: "ΒΟΑΚ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ!"
75 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ»
76 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ
77 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε.
78 Παρουσίαση βιβλίου "ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ"
79 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α»
80 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
81 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ Β ( ΣΥΠΟΘΑ Β) - ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ» ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
82 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ»
83 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
84 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
85 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
86 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕ 28.01.2020
87 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ / ΤΑΚ
88 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.) -ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ
89 Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης της "Α" του ΤΕΕ/ΤΑΚ
90 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ( ΣΥΠΟΘΑ)- ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ»
91 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΕΕ
92 Ενημέρωση Παρατάξεων & Μεμονωμένου Υποψηφίου για τις εκλογές ΤΕΕ
93 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕ
94 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΕ ΤΑΚ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ
95 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕ
96 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
97 Αίτημα παράτασης προθεσμίας για το Ν.4178/2013 και Ν.4495/217
98 Ανακοίνωση ΤΕΕ/ΤΑΚ για την Δευτέρα 14.10.10
99 Δ.Τ. για εκδήλωση Νέων Μηχανικών
100 Δ.Τ. Εκδήλωση Λογότυπου Φωτογραφίας