MAILLIST
Πολεοδομικές πληροφορίες:
Ν. Ηρακλείου &  Ν. Λασιθίου

 

Πυρκαγιές
Βιάννος
   Μύρτος
 

Επισκέπτες

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 3500074
1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
2 Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ - Newsletter Γ' Τετραμήνου 2020
3 Κατάλογοι πραγματογνωμόνων Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου και Πρωτοδικείου Ηρακλείου
4 Επόμενος κύκλος του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ
5 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
6 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
7 Κοινή επιστολή ΤΕΕ/ΤΔΚ , ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΤΕΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ με θέμα «Σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας»
8 Προτάσεις επί του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας»
9 Εξέλιξη εκτέλεσης του έργου του Νέου Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλλι.
10 Επιστημονική Συνάντηση με τη μελετήτρια της «Αξιοποίησης του αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης»
11 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α»
12 Κοινή επιστολή των Επιστημονικών Επιμελητηρίων Κρήτης προς την Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τους Οργανισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας (ΟΕΥ) ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού
13 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΕ 17 Νοεβρίου 2020
14 Νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ
15 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
16 Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΑΚ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, 20/10/2020
17 Διευκρινήσεις σχετικά με τα Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)
18 Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΑΚ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
19 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΤΕΕ/ΤΔΚ- ΟΕΕ/ΤΑΚ – ΟΕΕ 15ο Π.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΓΕΩΤΕΕ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
20 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ τ. ΤΣΜΕΔΕ
21 Δωρεάν on-line σεμινάρια για τις Έξυπνες Πόλεις
22 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
23 Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας
24 Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την πρόσβαση μηχανικών σε Υποθηκοφυλάκεια και Κτηματολόγιο
25 Παράταση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την στελέχωση των μονίμων επιτροπών του τμήματος έως Δευτέρα 21/09/2020.
26 Αίτημα παράτασης των προθεσμιών ένταξης στον ν. 4495/17 και υποβολής σχεδίων και δικαιολογητικών του Ν.4178/2013.
27 ΔΤ - Συνάντηση με Περιφερειάρχη Κρήτης και Τηλεδιάσκεψη με Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος για το Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»
28 Πρόσκληση στην 2η Τακτική Συνεδρίαση της "Α" του ΤΕΕ/ΤΑΚ
29 Προτάσεις για την κατασκευή έργων του ΒΟΑΚ στην Ανατολική Κρήτη
30 Κοινή Επιστολή ΤΕΕ ΤΔΚ και ΤΕΕ ΤΑΚ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ -ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
31 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΩΝ ΚΛHΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ
32 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ /Ν.Π.Δ.Σ./ ΟΤΑ Α Ή Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
33 Απόψεις επί του Νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»
34 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
35 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Μόνιμες Επιτροπές 2020-2024
36 Πρόταση για ενσωμάτωση της ανοχής του 2%, που θα αφορά όλα τα πολεοδομικά μεγέθη ενός κτιρίου, στην Πολεοδομική Νομοθεσία
37 Εκκρεμείς αιτήσεις προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ
38 Προτεινόμενες αλλαγές στον Ν.4412/2016
39 Επιστολή για το Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο : η επόμενη μέρα
40 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΔΕ στις 30.07.2020
41 ΔΤ - Συνάντηση με τον κ.Ευθύμη Μπακογιάννη
42 ΔΤ - Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων και τον Υφυπουργό Βιομηχανίας & Εμπορίου
43 Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος
44 Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος
45 ΔΤ του ΤΕΕ - αίτημα παράτασης στις προθεσμίες για αυθαίρετα και αδήλωτα τετραγωνικά
46 Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ για παράταση προθεσμίας για τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων
47 Επιστολή για την Πληρωμή των Κέντρων δια βίου μάθησης
48 Επιστολή για τις Εκκρεμείς αιτήσεις προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»
49 ΔΤ - Εξυπηρέτηση μελών στο Κτηματολογικό Γραφείο
50 ΔΤ - Συναντηση με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος
51 Ανακοίνωση - τρόπος λειτουργίας ΤΕΕ/ΤΑΚ
52 Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος
53 Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ - Newsletter Α' Τετραμήνου 2020
54 ΔΤ - Μέτρα για την ανάσχεση της επερχόμενης οικονομικής κρίσης λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού
55 Προβληματισμοί σχετικά με την τροπολογία για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο δημόσιο χώρο λόγω πανδημίας
56 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε.
57 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
58 Προβληματισμοί για το νέο περιβαλλοντικό Ν/Σ
59 Ανακοίνωση - τρόπος λειτουργίας ΤΕΕ/ΤΑΚ
60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε.
61 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΚΛHΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ
62 Επιστολή προς Περιφέρεια Κρήτης: Ένταξη Μηχανικών σε επιδοτούμενο πρόγραμμα
63 Eπιστολή στον Πρωθυπουργό με προτάσεις για αντιμετώπιση δυσλειτουργιών και προβλημάτων που δημιουργούν στους συνάδελφους τα επιβεβλημένα από μέρους της πολιτείας, λόγω του covid-19
64 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε. (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 02.04.2020 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)
65 Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πληττόμενων απο τον COVID-19
66 ΔΤ ΤΕΕ: Ηλεκτρονικό παρατηρητήριο
67 Άμεση Συγκρότηση και Ηλεκτρονική Λειτουργία για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)
68 Προτάσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση των διαδικασιών για την έκδοση οικοδομικής άδειας
69 Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
70 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: Δελτίο Τύπου ΤΕΕ 20/3/2020
71 Eπιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ.Γιώργο Στασινό
72 Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών
73 Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ προς Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Στασινό (Ε-ΑΔΕΙΕΣ)
74 Ακύρωση Συνεδρίασης Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ
75 Εγγραφο με θέμα "ΚΤΗΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ"
76 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ
77 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕ
78 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α»
79 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΨΗΦΙΣΜΑ
80 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΑΚ
81 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕ 20.02.2020: "ΒΟΑΚ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ!"
82 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ»
83 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ
84 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε.
85 Παρουσίαση βιβλίου "ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ"
86 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α»
87 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
88 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ Β ( ΣΥΠΟΘΑ Β) - ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ» ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
89 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ»
90 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
91 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
92 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
93 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕ 28.01.2020
94 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ / ΤΑΚ
95 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.) -ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ
96 Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης της "Α" του ΤΕΕ/ΤΑΚ
97 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ( ΣΥΠΟΘΑ)- ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ»
98 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΕΕ
99 Ενημέρωση Παρατάξεων & Μεμονωμένου Υποψηφίου για τις εκλογές ΤΕΕ
100 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕ
101 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΕ ΤΑΚ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ
102 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕ
103 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
104 Αίτημα παράτασης προθεσμίας για το Ν.4178/2013 και Ν.4495/217
105 Ανακοίνωση ΤΕΕ/ΤΑΚ για την Δευτέρα 14.10.10
106 Δ.Τ. για εκδήλωση Νέων Μηχανικών
107 Δ.Τ. Εκδήλωση Λογότυπου Φωτογραφίας
108 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕΤΑΚ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
109 Ψηφοδέλτια ΤΕΕ/ΤΑΚ για τις Εκλογές στις 3 Νοεμβρίου 2019
110 Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ - Αίτημα για επιπλέον πόρους
111 Προσφορά και ζήτηση εργασίας μέσω του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
112 ANOIXTH ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
113 Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε.
114 Εκδήλωση στο ΤΕΕ/ΤΑΚ
115 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
116 ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ
117 Απόψεις για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη Μαρινα Elounda Hills
118 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕΤΑΚ - ΛΟΓΟΤΥΠΟ
119 Επιστολή ΤΕΕ ΤΑΚ για κόλπο Δερματά
120 Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε
121 Δράσεις ΔΕ από 18-02-2019 έως 23-06-2019
122 Εσωτερικές γραμμές τηλεφώνων ΤΕΕ/ΤΑΚ
123 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΕΤΑΚ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κ. ΣΠΙΡΤΖΗ
124 Πρόσκληση συνεδρίασης "Α" του ΤΕΕ/ΤΑΚ
125 Εισηγήσεις από την εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα "Ενεργειακός Σχεδιασμός για την Κρήτη"
126 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
127 ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
128 Διαγωνισμός για τη Σύνθεση Λογότυπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ - Παράταση υποβολής ιδεών
129 Διαγωνισμός για τη Σύνθεση Λογότυπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ
130 ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΕΕΤΑΚ " Η εξόρυξη υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο χώρο της Κρήτης"
131 Εκτέλεση σύμβασης
132 ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΤΕΕ ΤΑΚ
133 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
134 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ - Eργατική Πρωτομαγιά
135 ΔΤ ΤΕΕ ΤΑΚ για Ενέργεια
136 ΔT ΤΕΕ ΤΑΚ για επίσκεψη στο δρόμο της Μεσσαράς
137 Εκδρομή ΤΕΕ/ΤΑΚ Φλωρεντία -Τοσκάνη 5 αερ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
138 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
139 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
140 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕΤΑΚ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ"
141 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
142 Επίσκεψη στα έργα Αγία Βαρβάρα - Απομαρμά
143 Δελτίο τύπου: Eνημερωτική εκδήλωση με θέμα: ‘’ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ’’
144 "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ" ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΕΕΤΑΚ ΛΑΣΙΘΙ
145 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕΤΑΚ ΠΡΟΣ κ. ΣΤΑΘΑΚΗ
146 ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΕΕ/ΤΑΚ "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ" 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
147 Εισηγήσεις εκδήλωσης ΤΟΤΕΕ
148 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 'ΙΤΕ'
149 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟ
150 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΛΑΣΙΘΙ
151 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
152 Πρόσκληση για συμμετοχή σε εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΑΚ
153 Δράσεις ΔΕ στην Α 18.02.19
154 ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΣΧΑΔΑ
155 ΤΕΕΤΑΚ - ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
156 Aποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών
157 EKΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕΤΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
158 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ - εκδήλωση για τη διαδικασία ρύθμισης αυθαιρέτων
159 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΣΥΠΟΘΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
160 Δελτίο Τύπου: Εκδήλωση ΠΟΕΒΥ
161 Τροποποίηση όρων συμμετοχής σε διακήρυξη
162 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
163 Ομαλή λειτουργία επιτροπών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
164 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
165 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Κοπή Πίτας ΤΕΕ/ΤΑΚ
166 Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τα Αυθαίρετα (Ν.4495/2017)
167 Επιστολή ΤΕΕ ΤΑΚ προς ΟΛΗ
168 Δελτίο Τύπου ΤΕΕ ΤΑΚ: Ενημέρωση ΚΕΝΑΚ
169 ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕΤΑΚ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ
170 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06-02-2019: e-adeies
171 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ : Συνάντηση ΤΕΕ/ΤΑΚ με τους βουλευτές Νομού Ηρακλείου.
172 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
173 Αίτημα για αναγνώριση του 5ου έτους των Πολυτεχνικών Σχολών ως Μεταπτυχιακό
174 ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
175 Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών
176 Πρόσκληση σε ημερίδα ΠΟΕΒΥ - ΤΕΕ/ΤΑΚ
177 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
178 Προσκληση για την καταρτηση καταλογων Εργοληπτων & Μελετων ΤΕΙ
179 Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ
180 Ενημερωτική Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα "Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων" και "Ενεργειακοί Έλεγχοι του Ν.4342/2015"
181 Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και σε συμβούλια
182 Καθυστέρηση εγγραφής νέων μηχανικών στον ΕΦΚΑ
183 Ανακοίνωση: 29~30 Ιανουαρίου το ΤΕΕ-ΤΑΚ δεν θα εξυπηρετεί το κοινό
184 Ενημερωτική Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τις e-adeies
185 Ανταπάντηση ΤΕΕ ΤΑΚ στο ΤΜΕΔΕ
186 Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων
187 Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ
188 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22-1-19: Εκδήλωση
189 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20-12-18: Εκδήλωση Αυθαιρέτων
190 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EKΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ/ ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΏΝ ΣΎΝΑΨΗΣ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»
191 Δελτίο τύπου - Πρόσκληση σε εσπερίδα, Νέα Επιστημονικά, Τεχνικά και Επιχειρησιακά Δεδομένα από Πρόσφατες Καταστροφές σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο
192 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΠΟΨΕΙΣ TEE/TAK ΓΙΑ ΠΛΕΥΡΑ
193 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αθλητικές ομάδες ΤΕΕ/ΤΑΚ
194 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σεμινάριο Φωτογραφίας ΤΕΕ/ΤΑΚ
195 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΤΑΚ μετά την εκδήλωση παρουσίασης της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ/ΤΑΚ
196 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ από 13-11-2018 έως 16/12/18 στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 19-12-2018
197 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕΤΑΚ ΠΡΟΣ ΤΜΕΔΕ ΕΣΠΑ
198 Ανακοίνωση Προέδρου για εκδήλωση του Τμήματος
199 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΤΑΚ μετά την εκδήλωση Πικιώνης
200 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης Τακτικής Συνεδρίασης "Α" του ΤΕΕ/ΤΑΚ
201 Επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη
202 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
203 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
204 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΤΕΕΤΑΚ
205 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΕ/ΤΑΚ ΚΑΙ ΤΕΕ/ΤΑΚ - BRAIN DRAIN
206 Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
207 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΕ/ΤΑΚ ΚΑΙ ΤΕΕ/ΤΑΚ - BRAIN DRAIN
208 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16-11-18: Σεμινάριο φορολογίας για θέματα μηχανικών.
209 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13-11-18: Οι Νέοι Μηχανικοί στο ΤΕΕ/ΤΑΚ
210 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
211 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ – ΣΥΠΟΘΑ»
212 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΤΟ ΤΜΕΔΕ.
213 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
214 ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗ MAILING LIST ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ!
215 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
216 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05-11-18: Επίσκεψη στα έργα ‘’Γούρνες – Χερσόνησος ΄΄ και Έργα Αποσελέμη
217 Υπογραφή σύμβασης στη Περιφέρεια για την συντήρηση του νεοκλασικού κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ
218 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ _29.10.2018_1
219 Αίτημα για επίσπευση της δημιουργίας μηχανισμού έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών από το ΤΜΕΔΕ για Έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2014 - 2020).
220 Πανελλήνιος Διαγωνισμός με τίτλο: «Τοπιακός Επαναπροσδιορισμός και Παραγωγική Επανένταξη της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου»
221 Ενημερωτική Εκδήλωση του ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΑΚ για τους μηχανικούς της Ανατολικής Κρήτης ενόψει της υποχρεωτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις οικοδομικές άδειες
222 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ»
223 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ»
224 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ:ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ
225 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ: ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΙΔΗΣ)
226 ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
227 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
228 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
229 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
230 Ασφαλιστικές εισφορές Ειδικής Προσαύξησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 14 έως 17 του ν.3986/2011
231 ΕΡΓΑ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
232 ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
233 ΒΕΒΑΙΩΣΗ Σ.Ε.Π.Ε.
234 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΕ/ΤΑΚ ΚΑΙ ΤΕΕ/ΤΑΚ
235 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΑΠΟ 18-01-2018 ΩΣ 20/06/2018 ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 21-06-2018
236 KOINH EΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΤΕΕ/ΤΔΚ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
237 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΤΕΕ/ΤΔΚ ΠΡΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
238 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
239 "ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Μια πρώτη προσέγγιση της αναθεώρησής του”_ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ_ΤΕΕ/ΤΑΚ_18.04.2018
240 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4495/2017_ΕΩΣ 13.04.2018
241 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.)_ΕΩΣ 27.04.2018
242 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ» ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
243 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ
244 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2017-2019
245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΣΥΠΟΘΑ
246 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΩΝ.
247 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ/ ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ.
248 Xωρισμός διαμερίσματος σε περισσότερα: μικρή κλίμακα ή άδεια δόμησης [84487/2017]
249 ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
250 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ
251 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
252 Νέο Βαθμολογικό και μισθολογικό σύστημα στο Δημόσιο
253 Πρόσβαση Μηχανικών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ
254 Σύνταξη «εξαρτημένων» Τοπογραφικών Διαγραμμάτων
255 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ
256 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
257 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΕΕ
258 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
259 ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τους Μηχανικούς
260 Ανάρτηση χαρτών του ΦΕΚ για το Γ.Π.Σ. & Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Κρήτης.
261 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
262 Προεδρικό Διάταγμα Ενεργειακών Επιθεωρητών και Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ
263 Έγκριση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)
264 Σημειώσεις Σεμιναρίου "Εξοικονόμηση ενέργειας – Ενεργειακή Αποδοτικότητα κτιρίων. Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Μεθοδολογιών και Λογισμικών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων"